BRANDBRIEF VAN MUZIEKPROFESSIONALS OVER DE PLANNEN VAN HET COLLEGE IN DEVENTER OVER ‘TWEE ONDER ÉÉN DAK’.

Eerder verzonden wij naar aanleiding van de plannen van het college van Deventer voor ‘Twee onder één Dak’, waarin zij voorstellen om in het pand van de Schouwburg ook het Burgerweeshuis onder te brengen, een brandbrief naar alle partijen in de gemeenteraad van de Gemeente Deventer.

Op basis van de afgelopen raadsvergadering maken wij ons toenemende zorgen en hebben wij samen met andere fulltime muziekprofessionals (met in veel gevallen internationale carrières uit Deventer (en daarbuiten) vandaag een brandbrief gestuurd naar de media. Binnen enkele uren na het versturen zijn wij inmiddels al door verschillende media-organisaties uitgenodigd voor interview en nadere toelichting en hebben besloten de brief nog breder (ook landelijk en naar vakmedia) uit te sturen.

Wij willen met deze noodkreet raadsleden uit Deventer de kans geven om op basis van de volledige feiten én inzicht in hoe de popcultuur-sector werkt als keten een besluit te kunnen maken. Zeker ook omdat tijdens de informatiebijeenkomst voor de raadsleden op 12 december jongstleden de VVD fractie ontbrak en dus de meeste van deze argumenten niet heeft meegewogen.

En laat ons duidelijk zijn de negatieve effecten van de keus voor het plan van de CDA wethouder Ilse Duursma zijn op termijn zeer slecht voor het vestigingsklimaat in de stad én de popcultuur infrastructuur in Deventer en zelfs breder in Oost-Nederland, waaronder de creatieve broedplaats Stroom dat door Provincie Overijssel mede is mogelijk gemaakt.

Luister hier het telefonische interview met Nikolai Serda op RTV Oost n.a.v. onze ingezonden brief (vanaf 9:20 min).

===== kopie van de ingezonden brandbrief naar media =====

Als vertegenwoordigers van Deventer’s professionele muzieksector (waaronder: The Grand East, Wantigga, iGNITE! Music Agency, Johanneke ter Stege, Minka, Colored Monkey, De Sluwe Vos, Timon Massop, Jan Terlouw Junior, Primaat) maken wij ons ernstig zorgen over de plannen van het college, genaamd ‘Twee onder één Dak’ waarin de Deventer Schouwburg en poppodium Burgerweeshuis een gezamenlijk nieuw onderkomen aan de Keizerstraat zullen krijgen. Deze plannen dreigen de toekomst van de pop/dance cultuur en muziekindustrie in onze stad te verwoesten. Experts uit de sector classificeren het collegeplan als onhaalbaar, onderbegroot en schadelijk voor de

pop/dance/jongerencultuur, wat negatieve gevolgen heeft voor ons vestigingsklimaat en de groei van de stad.

De wethouder is stellig in het positioneren van het plan en noemt het ‘haalbaar’, ‘de beste optie’ en claimt dat de ‘eigen identiteit kan worden behouden’. Wij hebben het proces met stijgende verwondering en zorgen gevolgd. Zeker ook omdat het

scenario dat het college aan de raad voorlegt ter stemming meteen ook het einde zou betekenen van het goed onderbouwde en door de sector en experts gesteunde plan van het Burgerweeshuis zelf voor het creëren van een poppodium, een

broedplaats (STROOM) voor professionals en talentontwikkeling op één plek op een nieuwe locatie op Haveneiland. Dit is een prachtige plek die goed past bij de sfeer van pop/dance/jongerencultuur. Als een heleboel experts aangeven dat iets een slecht plan is, dan is het misschien wel gewoon een slecht plan…

Wat ons ernstig verontrust, is het gebrek aan overleg met de muzieksector bij het vormgeven van de plannen en het negeren van signalen en expertise uit onze sector. Tijdens bijeenkomsten met experts uit de popsector werden praktische bezwaren

tegen het plan duidelijk, waarbij het samenvxoegen van het Burgerweeshuis en de Schouwburg binnen “Twee onder één dak” op meer dan 20 punten onmogelijk lijkt en het behouden van de eigen identiteit is volgens de experts en het Burgerweeshuis

zelf onhaalbaar.

De gevolgen van deze plannen zijn verstrekkend: een gedwongen huwelijk tussen het Burgerweeshuis en de schouwburg lijkt te falen, partners haken af en het vooruitzicht voor professionele makers en de muziekindustrie is somber. Dit alles terwijl het

Burgerweeshuis al 40 jaar bijdraagt aan onze popcultuur en grote artiesten heeft voortgebracht. Het plan van het college bedreigt deze bijdrage.

We roepen de politiek op om het besluit van 20 december zorgvuldig te overwegen. Het is van cruciaal belang voor de toekomst van onze stad en de muzieksector. Het

negeren van onze sector bij het opstellen van deze plannen en het twijfelachtige ’taakstellende budget’ moeten worden meegewogen. Een besluit voor de plannen van het college betekent het einde van een gerespecteerd poppodium en schaadt onze stadscultuur.

We pleiten voor een dialoog en het overwegen van alternatieven. We geloven dat het mogelijk moet zijn om zowel de plannen van het college als de belangen van de muzieksector te accommoderen, zoals in andere steden gebeurt.

The Grand East
De Sluwe Vos
Primaat
Jan Terlouw Junior
Colored Monkeys
Wantigga
Ignite Music Agency
Johanneke ter Stege
MINKA
Timon Massop

===========================

#cultuur #popmuziek #jongerencultuur #dance #deventer #brandbrief